IN DEZE NIEUWSBRIEF
• Laatste nieuws: lockdown en invloed op contactberoepen
• Kan angst verzachten?
• Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Lockdown: kunnen afspraken doorgaan?
In de tv toespraak van premier Rutte vanavond werden harde maatregelen afgekondigd, waarbij ook vermeld werd dat contactberoepen hun deuren tijdelijk moeten sluiten. Uitzondering op deze regel zijn de medische contactberoepen, waar Rebalancing ook deel van uitmaakt. Dit betekent dat mijn praktijk open blijft en geplande afspraken door kunnen gaan. Daar ben ik heel blij mee!

Extra maatregel in mijn praktijk
In het gesprek vooraf zitten we op gepaste afstand van elkaar. Tijdens de behandeling op de massagetafel draag ik een mondkapje. Ik laat de keuze aan jou of jij dan ook een mondkapje op wil.
Inmiddels is voor iedereen wel bekend dat wanneer jij of ik verkoudheidsklachten, klachten van een luchtweginfectie of koorts (> 38 graden) hebben, de afspraak niet door kan gaan.

Tot in de praktijk.

Hoe ga jij om met angst?
In deze Corona tijd worden steeds meer mensen geconfronteerd met angst. Dat kan uiteenlopen van vrees voor je gezondheid, zorgen maken over je dochter of zoon die mogelijk achterstand oploopt in het onderwijs tot angst voor verlies van baan of inkomen. Hoe kun jij over eind blijven als angst je in de greep heeft? Mijn collega Lisette Thooft sprak daarover met Rebalancer Wilko Iedema:

Veel mensen zijn dezer dagen onrustig, rusteloos, nerveus of snel geïrriteerd. Hoe komt dat, wat zit daaronder? Hoe kun je jezelf helen?
“Er zijn allerlei lichamelijke reacties op angst mogelijk. Je kunt gaan trillen, maar ook bevriezen. Je kunt dissociëren, verkrampen, je terugtrekken, uit je basis weggaan en in je hoofd gaan zitten. Sommige mensen vallen uit elkaar, verliezen de regie.
Er zijn ook verschillende vormen van gedrag door angst: ontkenning – je denkt: ik ben niet bang – veel praten zonder echt je gevoel te delen, zwijgen, pleasen om toestemming en bevestiging te krijgen. Je maakt je dan klein en op kinderlijke wijze afhankelijk, je zult vooral gewenst gedrag vertonen. Je hoopt een lijntje met je omgeving warm te houden, want dan hoef je niet te voelen dat je alleen bent en dat je je hulpeloos, radeloos, wanhopig, verloren en in de steek gelaten voelt.
Wat helpt, is onder andere lichaamsbewustzijn. Omdat angst een zo sterk fysiek voelbare emotie is, zo’n duidelijke reactie op de omstandigheden. Ik voel het aan mijn ademhaling: met angst wordt mijn ademruimte kleiner, hij gaat hoog zitten, ik ga me inhouden, terughouden.
Als ik open durf te blijven voor wat ik echt voel, merk ik dat mijn hele systeem van binnen aanspant en gaat verkrampen, verstrakken. Er ontstaat een alertheid; een vluchtmechanisme wordt actief. Sommige mensen krijgen meer een vechtmechanisme, die willen van zich af slaan, mensen bij zich weghouden. Beide mechanismes zijn er instinctief op gericht om te overleven en dat is een natuurlijke reactie.
Soms kun je aan mensen merken dat ze bang zijn omdat ze zich in de communicatie niet echt open en kwetsbaar opstellen.”

Dus als je merkt: ik ben niet meer open voor anderen, kun je concluderen: er zit angst in mij. Hoe ga je dan verder?
“Als je merkt dat je bang bent en je bent je bewust van die angst, valt je misschien op dat je ademhaling stokt, zoals ik al noemde. Adem is echt mijn stokpaardje. Die is zo nauw en onlosmakelijk verweven met ons gevoelsleven. Als je goed oplet, word je je bewust dat met elk gevoel, elke emotie een eigen en uniek adempatroon gepaard gaat. Over gevoelens, emoties, gedachten hebben we weinig tot geen controle; je kunt ze alleen onderdrukken of wegredeneren. Maar de adem is een functie die we kunnen beïnvloeden, en waarvan we dus bewust gebruik kunnen maken.
Angst beneemt je de adem. Als je je daarvan bewust wordt, kun je zeggen: ‘Er is angst, en ik kan ervoor kiezen om een paar keer diep in- en uit te ademen.’ Het slechte en tegelijkertijd goede nieuws is, dat je hierdoor de angst beter gaat voelen. En dat is nu juist de richting om te gaan. Je niet afsluiten en afsnijden van de angst.
Het mechanisme van het onderbewuste is om de angst te separeren en te isoleren. Wat tegelijkertijd leidt tot een gevoel van afscheiding, uit verbinding gaan, een vorm van regressie.
Logischerwijs is het beter om IN de verbinding te blijven om uit de isolatie te komen – en ademhaling is een belangrijke, behulpzame brug”.

Kijk voor het volledige interview op: interview Wilko Iedema

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2021
In 2021 gaan de zorgverzekeraars fors bezuinigen op alternatieve geneeswijzen. Het is daarom zinvol om je aanvullende verzekering van je zorgpolis na te kijken wanneer je daar regelmatig gebruik van maakt. Ook Rebalancing valt onder de alternatieve geneeswijzen. De zorgwijzer heeft de grootste veranderingen op een rijtje gezet.

Vanuit de beroepsvereniging LVNT, waarbij ik ben aangesloten, kreeg ik bericht dat er een andere prestatiecode wordt toegekend aan de behandelvorm die ik uitoefen. Tot nu toe stond er op de factuur van een Rebalancing sessie: ‘consult overige natuurgeneeskunde (prestatiecode 24005)’. Vanaf 1 januari 2021 veranderd dat in: ‘lichaamsgericht psychotherapie Rebalancing’ (prestatiecode 24513). Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding van de sessies aangezien niet elke zorgverzekering Rebalancing in het pakket heeft opgenomen. In je aanvullende polis vind je de behandelvormen die jouw verzekering vergoedt. Rebalancing valt onder ‘manuele geneeswijze’ of staat vermeld als ‘lichaamsgericht psychotherapie’. Je kunt ook kijken bij ‘zoek een zorgverlener’, onder ‘alternatieve zorg’ met postcode 5076 AG. Wanneer mijn praktijknaam verschijnt, heeft de verzekering mij opgenomen in de lijst van gecontracteerde hulpverleners.

Wanneer jij je gaat verdiepen in je nieuwe polis van je zorgverzekering, kan ik me voorstellen dat je een afweging maakt of je de extra premie die je betaalt voor de aanvullende verzekering in verhouding vindt tot de zorgvraag die je verwacht voor 2021. Je kunt dan kiezen voor een kleinere of helemaal géén aanvullende verzekering en daarbij dan bijvoorbeeld maandelijks geld apart zetten zodat je wel de behandelingen kunt blijven vervolgen waar je mee bezig bent of later voor gaat kiezen.

Zelf vind ik het fijn om de keuze voor een behandeling niet te laten afhangen van de vergoedingsmogelijkheden van mijn verzekering. Wanneer een bepaalde behandelvorm mij aanspreekt en bij mij past, zal die mij ook het meeste gaan brengen. Uiteraard verkeert niet iedereen in de financiële positie om er zo vrij mee om te kunnen gaan.

Wens je licht(heid)


We gaan een Kerst in zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt en ook niet snel zullen vergeten.

Of je nu alleen bent of met iemand samen, ik wens je toe dat jouw hart ‘licht’ kan ontvangen via de natuur, een liefdevolle glimlach of fijne muziek.

Zorg goed voor jezelf en geniet van wat wel kan!