Praktijk Karoena ondersteunt organisaties die ziekteverzuim duurzaam willen aanpakken. Gebrek aan lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen en het niet benutten van het ware potentieel van werknemers kan leiden tot verzuim. Werknemers die niet in staat zijn signalen van stress en spanning in hun lichaam op te merken, lopen meer risico op langdurige afwezigheid. Evenzo kunnen werknemers met weinig zelfvertrouwen zich vaker ziekmelden uit angst voor falen. Het gevoel van betekenis en voldoening in het werk is cruciaal om verzuim te verminderen. Door te investeren in begeleiding en trainingen die deze aspecten bevorderen, kunnen managers het welzijn en de productiviteit van hun team aanzienlijk verbeteren en verzuimrisico’s verminderen.

Ontwikkelen van lichaamsbewustzijn

Werknemers die op het punt staan om uit te vallen op het werk, vertonen vaak signalen die eerder over het hoofd zijn gezien. Vaak denken we dat we weten wanneer iets te veel voor ons is, maar het herkennen van onze grenzen gebeurt door middel van lichaamsbewustzijn. Vooral tijdens drukte op het werk of wanneer er privé-uitdagingen spelen, is het van cruciaal belang om goed in contact te zijn met ons lichaam zodat burn-outklachten voorkomen worden. Het vergroten van ons lichaamsbewustzijn biedt een waardevol instrument dat we op elk moment en in elke situatie kunnen gebruiken, waardoor we onze eigen grenzen kunnen respecteren en trouw kunnen blijven aan onszelf. Ik help werknemers een goede relatie met zichzelf op te bouwen en signalen van het lichaam te herkennen. Daarnaast besteed ik aandacht aan het uiten van gevoelens en het implementeren van zelfzorg.

Zelfvertrouwen als basis

Een werknemer met zelfvertrouwen is effectief in zijn werk, gaat constructief om met feedback en neemt zelfstandig beslissingen wanneer dat vereist is. Hij of zij staat voor zichzelf op, durft zijn mening te uiten en zal deze delen wanneer dat wordt gevraagd. Dit zijn de mensen waarop een organisatie kan vertrouwen. Helaas is zelfverzekerdheid niet voor iedereen vanzelfsprekend en kan onzekerheid leiden tot twijfels en stress, waardoor de werkprestaties worden belemmerd. In mijn begeleiding onderzoek ik samen met de werknemer de bron van die onzekerheid en werken we eraan om het zelfvertrouwen weer op te bouwen, zodat het een solide basis vormt voor optimaal functioneren.

Werkplezier

Jezelf kunnen zijn in je werk, je passies te volgen en te doen wat je leuk vindt. Dat brengt voldoening en vreugde met zich mee. Elke medewerker heeft unieke talenten en het benutten daarvan in het werk geeft een gevoel van betekenis, dat vaak even waardevol is als het salaris. Werk kan op deze manier een bron van vervulling zijn, wat resulteert in een lager personeelsverloop en medewerkers die zich volledig inzetten. Gepassioneerde medewerkers vormen een waardevolle hoeksteen van de organisatie en dragen bij aan haar groei. Tijdens het begeleidingstraject wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe het werk past in de zingeving van het individu. Soms blijkt tijdens herstel dat de oude werkplek niet meer passend is en zal het nodig zijn te zoeken naar een betere geschikte werkplek binnen of buiten het bedrijf. Dit valt echter buiten het vakgebied van Praktijk Karoena.

Senior Therapeut voor Lichaamsgerichte interventies

Met een expertise van 25 jaar in het begeleiden van individuen met uitdagingen omtrent zelfvertrouwen en eigenwaarde, bied ik (Marianne Pijnenborg van Praktijk Karoena) deskundige ondersteuning. Als senior therapeut help ik medewerkers om de vicieuze cirkel van onzekerheid en zelftwijfel te doorbreken. Zo kunnen zij weer met hernieuwde passie en productiviteit functioneren, zowel op het werk als in hun persoonlijke leven. Begeleiding kan worden aangeboden in de vorm van een individueel traject, afgestemd op de specifieke behoeften van de medewerker. Daarnaast bieden wij ook op maat gemaakte trainingen en teamdagen aan.

Lees hier meer over mijn professionele achtergrond.

Wilt u ontdekken wat Praktijk Karoena voor uw organisatie kan betekenen? Laten we dan samen in een persoonlijk gesprek ingaan op de wensen voor uw personeel en het optimaliseren van uw team.

Ik werk samen met bedrijfspsychologen binnen de Tempeliershoeve: