In het voorjaar van 2020 heb ik een workshop gevolgd bij Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt, schrijvers van het boek ‘Getting The Love You Want’. Een leerzame dag voor therapeuten waarbij de Imagotherapie werd uitgelegd en geoefend.

Hendrix ontwikkelde zijn Imagotherapie vanuit het inzicht dat partners niet alleen voor elkaar kiezen vanuit hun behoefte aan liefde, maar ook omdat zij zich onbewust aangetrokken voelen tot elkaar om verwondingen uit hun kindertijd te helen. 

Vaak zet je met je partner, onbewust, jouw vertrouwde manier van omgaan met elkaar voort zoals je die ooit thuis bij je ouders of verzorgers hebt geleerd. Zoals hard je best doen, je terugtrekken of door heel nadrukkelijk om de aandacht te vragen. Als dat vroeger je beste strategie was, haal je die, vooral als er stress is, ook uit de kast bij je partner. En je partner triggert jou doordat je diegene hebt uitgezocht op eigenschappen die jou onbewust doen denken aan je eigen ouders of verzorgers.

Jouw beeld

Het Imago is dus hier het beeld dat je meeneemt vanuit je kindertijd van hoe mensen met elkaar omgaan, wat je wel en niet kan en mag zeggen/voelen/denken en ook het beeld van de liefde zoals je die thuis tussen je ouders hebt meegemaakt.

Dat beeld plak je vervolgens op je partner, omdat het nou eenmaal jouw beeld van relaties is. Daardoor zie je jouw partner niet meer zoals hij of zij echt is en komen er misverstanden, misinterpretaties van gedrag van de ander en daarna het aanvallen, terugtrekken en uit elkaar groeien.

Imagodialoog

In therapie wordt de Imagodialoog gebruikt om de beelden die partners van elkaar hebben te ontmaskeren. Je leert om de woorden van je partner te spiegelen, zijn of haar emoties en gevoelens te erkennen en je daarin in te leven. Waardoor je meer begrip krijgt voor wie de ander eigenlijk is: iemand met een eigen verleden, denkwijze, taal en cultuur.

Je gaat zien dat je in deze relatie de mogelijkheid hebt om het samen anders te doen, door aan te leren wat je nog niet zo goed kunt, bijvoorbeeld luisteren, zeggen wat je voelt, laten merken hoe belangrijk je de ander vindt. Door anders met elkaar om te gaan, kom je dichter bij elkaar te staan en is er weer ruimte voor liefde en passie. Je wordt weer nieuwsgierig naar elkaar.

Eigen ervaring

Ik was zo geboeid door deze workshop, dat ik aan mijn partner voorstelde om samen een Imago Relatieweekend te gaan doen. Ik wilde ontdekken of de strijd en herhalende patronen die wij samen tegenkomen, middels deze methode zijn te doorbreken. Het werd een fantastisch weekend waarin we ons sterk verbonden hebben gevoeld met elkaar. Ook zijn we steeds terugkerende frustraties tegengekomen waarbij we leerde om via een gedrag veranderingsverzoek meer rekening te houden met elkaar en uit de bekende reactiepatronen te stappen. De ouder-kind dialoog bracht meer begrip en gevoel voor behoeftes en verlangens die we gemist hebben in onze kindertijd.
De uitdaging is nu om de tools die we dit weekend hebben meegekregen, te integreren in ons leven. Ik heb gemerkt dat dat niet vanzelf gaat en het van ons vraagt om steeds weer bewust te kiezen voor de nieuwe manier van communiceren. We gaan ervoor om het ons eigen te maken!