Praktijkadres
De Tempeliershoeve
Tempeliersweg 46
5076 AG Haaren

Privacyverklaring
Ik bewaar je e-mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en bereiken. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen en te bewaren. Je dossier bevat aantekeningen over het verloop van de sessies, het intake- en evaluatieformulier. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen en zal zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens.

Klachten
Indien je klachten hebt t.a.v. de behandeling vraag ik je deze allereerst met mij te bespreken. Rebalancing Nederland heeft een eigen klachtenregeling voor wanneer je je als cliënt door het handelen of nalaten ervan door een Rebalancer benadeeld voelt of anderszins ernstige kritiek hebt op de beroepsuitoefening.  Tevens is het mogelijk om een geschil in te brengen bij de LVNT/SCAG. Zie klachtenreglement LVNT (pdf, zie downloads) en cliëntfolder SCAG (pdf, zie downloads).

Tarieven
Elke behandelvorm heeft een verschillend tarief.

Voor particulieren (tarieven 2024):

 • Intakegesprek (½ uur) + Rebalancing sessie (1 uur): € 130,-

Overige tarieven:

 • Rebalancing sessie: € 130,- per 1 ½ uur
 • Zoom- of telefonische sessie: € 85,- per uur
 • Energetische massage: € 75,- per uur
 • Partnermassage: € 255,- per 2 ½ uur (voor 2 personen)
 • Intimiteit met je partner: € 195,- per 1 ½ uur (voor 2 personen)
 • Reinigingskuur: € 355,- (begeleiding, hand-out + 3 massages)

Voor zakelijke opdrachtgevers (tarieven Rebalancing 2024):

 • Freelancer/zzp’er (o.v.v. coaching of supervisie): € 140,- per 1½ uur
 • Organisaties en werkgever op aanvraag per traject

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aan bestaande cliënten en opdrachtgevers gemeld.

Betaling
Na afloop van de sessie krijg je een factuur mee of word je deze per e-mail toegestuurd met het verzoek het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar het vermelde IBAN-nummer. Ook is het mogelijk ter plekke direct te betalen via jouw eigen internet-bankieren-app op je smartphone. De factuur kun je na de sessie zelf doorsturen naar je ziektekostenverzekering waarna het te vergoeden bedrag op je rekening wordt bijgeschreven.

De behandeling wordt omschreven als ‘lichaamsgerichte psychotherapie Rebalancing – prestatiecode 24513’ conform de afspraken met de beroepsvereniging LVNT en verzekeringsmaatschappijen. Als je een andere omschrijving wenst, dan kun je dit tevoren aangeven.

Vergoeding
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT (lidnr. 06.111) waardoor een groot aantal zorgverzekeringen een deel van mijn behandelingen (Rebalancing) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering, zie overzicht vergoedingen 2024. Er is geen verwijsbrief nodig.

Niet iedereen verkeert in de positie een persoonlijk therapie- of coachingstraject zelf te kunnen betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk toch financiële middelen te vinden:

 • Werkgevers zijn soms bereid een deel van een behandeling te betalen, als dat het functioneren van hun medewerker ten goede komt. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten aanvullende voorwaarden, zoals een Persoonlijk Ontwikkelings Budget (POB) van bijvoorbeeld 500 euro per jaar. Preventieve begeleiding is voor werkgevers vaak prettiger en kosteneffectiever dan langdurige werknemersuitval. Ook therapiekosten kunnen mogelijk vergoed worden. Check hiervoor je CAO of bij de HR afdeling van je werk.
 • Persoonlijke begeleiding kan desgewenst ook plaatsvinden in het kader van een re-integratietraject (IRO). Het UWV stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UWV-coach.
 • Zelfstandig ondernemers kunnen de kosten van de sessie als bedrijfskosten opvoeren (coaching)

Afspraken verzetten en annuleren
Een afspraak verzetten of annuleren is kosteloos tot 48 uur (= 2 werkdagen) voor de afgesproken tijd. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht

Mijn praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel: 17208260

Beroepsverenigingen