Praktijkadres
De Tempeliershoeve
Tempeliersweg 46
5076 AG Haaren

Privacyverklaring
Ik bewaar je e-mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en bereiken. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen en te bewaren. Je dossier bevat aantekeningen over het verloop van de sessies, het intake- en evaluatieformulier. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen en zal zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens.

Tarieven

Elke behandelvorm heeft een verschillend tarief.

Voor particulieren (tarieven 2020):

  • Kennismakingsgesprek: € 35,00 per ½ uur (gratis, indien gevolgd wordt door een sessie)
  • Intakegesprek (½ uur) + Rebalancing sessie (1 uur): € 105,-

Overige tarieven:

  • Rebalancing sessie: € 105,- per 1 ½ uur
  • Massage behandeling: € 63,- per uur, € 95,- per 1 ½ uur
  • Partnermassage: € 210,- per 2 ½ uur (voor 2 personen)
  • Intimiteit met je partner: € 157,50 per 1 ½ uur (voor 2 personen)

Voor zakelijke opdrachtgevers gelden andere tarieven.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aan bestaande cliënten gemeld.

Betaling
Na afloop van de sessie krijg je een factuur mee of word je deze per e-mail toegestuurd met het verzoek het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar het vermelde IBAN-nummer. Ook is het mogelijk ter plekke direct te betalen via jouw eigen internet-bankieren-app op je smartphone. De factuur kun je na de sessie zelf doorsturen naar je ziektekostenverzekering waarna het te vergoeden bedrag op je rekening wordt bijgeschreven.

De behandeling wordt omschreven als ‘consult natuurgeneeskunde’ conform de afspraken met de beroepsvereniging VNT en verzekeringsmaatschappijen. Als je een andere omschrijving wenst, dan kun je dit tevoren aangeven.

Vergoeding
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNT waardoor een groot aantal zorgverzekeringen een deel van mijn behandelingen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering, zie overzicht vergoedingen 2020. Er is geen verwijsbrief nodig.

Niet iedereen verkeert in de positie een persoonlijk therapie- of coachingstraject zelf te kunnen betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk toch financiële middelen te vinden:

  • Werkgevers zijn soms bereid een deel van een behandeling te betalen, als dat het functioneren van hun medewerker ten goede komt
  • Persoonlijke begeleiding kan desgewenst ook plaatsvinden in het kader van een re-integratietraject (IRO)
  • Zelfstandigen kunnen de kosten van de sessie als bedrijfskosten opvoeren (coaching)

Mocht de hoogte van het tarief gezien uw inkomen een probleem zijn, dan is hier overleg over mogelijk.

Afspraken verzetten en annuleren
Een afspraak verzetten of annuleren is kosteloos tot 48 uur (= 2 werkdagen) voor de afgesproken tijd. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Beroepsverenigingen