Het kan voorkomen dat persoonlijke vraagstukken meer tijd nodig hebben dan gemiddeld. In dat geval zal ik dit tijdig met je bespreken voordat het traject afloopt, dus vóór het einde van de 6 maanden. Op dat moment zal ik je ook een voorstel doen voor het aantal extra sessies dat ik denk dat nodig is en welke extra investering dat met zich meebrengt. Je hebt dan de keuze om deze extra investering aan te gaan of om na afronding van het huidige traject te stoppen.