Rebalancing Zelfonderzoekgroep

Naast individuele sessies Rebalancing is het ook mogelijk deel te nemen aan een zelfonderzoek groep. Het bijzondere daarbij is dat de interactie in de groep zorgt voor een variatie aan invalshoeken van waaruit een issue benaderd kan worden.
Er wordt gewerkt volgens een vaste methode die stapsgewijs tot meer inzicht leidt. Je leert onderzoek te doen naar en bewust aanwezig te zijn bij je eigen gevoelde ervaring.

Per keer kan één deelnemer iets van zichzelf inbrengen waar hij of zij tegen aanloopt in het leven en dat gaan we met elkaar onderzoeken. De andere deelnemers stellen vragen en zijn actief betrokken bij het onderzoek. Ik leid het onderzoek en begeleid je om dieper te voelen in jezelf.

Ook als je niet degene bent die een persoonlijke kwestie inbrengt, zal het zelfonderzoek van die ander ook jou kunnen verrijken door de herkenning die je daarin tegenkomt.

Bij deze sessie is het essentieel dat iedereen zich vrij en veilig voelt. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat ze bereid zijn zichzelf open te stellen voor zelfonderzoek, invoelend en aandachtig aanwezig te zijn en vertrouwelijk omgaan met hetgeen gedeeld wordt in de groep.

Praktische Informatie

Data: volgt nog
Tijd: nog niet bekend
Kosten: nog niet bekend
Deelnemers: min. 4 en max. 6 deelnemers
Aanmelden: info@praktijkkaroena.nl

Bij voldoende belangstelling zou ik graag met een vaste groep 1 x per maand bij elkaar komen.

Heb je interesse om deel te nemen aan een Rebalancing zelfonderzoek groep, laat het mij dan weten info@praktijkkaroena.nl. Ik houd je dan op de hoogte wanneer een volgende groep van start gaat.

Het is ook mogelijk om met een eigen groep (vrienden, collega’s) het Rebalancing zelfonderzoek te doen. We stemmen dan een aantal data met elkaar af waarbij ik jullie stapsgewijs begeleid door de methodiek.