Rebalancing behandeling

Een Rebalancing sessie duurt 1 ½ uur en begint met een inleidend gesprek. De gedachtenwisseling uit het gesprek vormen de leidraad voor de sessie. Tijdens de behandeling zal ik me vooral richten op datgene wat het meest actueel is en jou op dat moment het meest bezighoudt.

Hoe werkt het?

In een Rebalancing sessie staat met volle aandacht aangeraakt en zo ‘geraakt’ worden centraal. Ik nodig je hierbij uit om met aandacht bij de aanraking te blijven, om alles te voelen en te accepteren wat er is. En ruimte te geven aan gevoelens en kwaliteiten die lang verborgen zijn. Daardoor kom je weer in contact met je oorspronkelijke kracht en levenslust.

Fysieke of psychische problemen zijn voor Rebalancing een ingang naar een dieper en essentiëler niveau van ervaren. Problemen worden niet opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan, maar veranderen als je je innerlijke ruimte leert ervaren.

Soms gebruik ik zachte, subtiele technieken en soms zijn de aanrakingen diep en stevig. Dat is afhankelijk van de persoon en het moment. Waar het om gaat, is bewust contact maken van mij met jou en vooral van jou met jezelf.

Ik gebruik de volgende Rebalancing technieken:

  • Zelfonderzoek: een methode om diepgaande gevoelens te onderzoeken en te verwoorden
  • Diepe spier- en weefselmassage (Rolfing): diepe aanraking waarbij verkort en verhard weefsel bewust voelbaar wordt. Dit kan samengaan met het loslaten en verwerken van vastgehouden emoties.
  • Gewrichtsontspannende massage (Trager): werkt op een subtiele manier diep in het lichaam door en nodigt uit tot meer ruimte en souplesse in alle gewrichten en de wervelkolom.
  • Ademhalingstechnieken: om het vermogen tot voelen en bewustwording te vergroten. Een vollere en bewustere ademhaling brengt je meer in contact met wie je bent en wat je voelt.
  • Body Reading en energetische waarneming: geeft informatie over de psychische en emotionele patronen die zich weerspiegelen in je fysieke houding en laten je voelen waar het vrij is en waar meer ruimte kan ontstaan.
  • Meditatie: stiltes tijdens de sessie waardoor je aanwezig kunt zijn bij wat je ervaart, in het ‘nu’. In het ‘hier en nu’ kunnen zijn en blijven, betekent leven vanuit een vrije vorm die niet meer bepaald wordt door de ballast van het verleden of de toekomst.

Tijdens de behandeling zal ik je begeleiden in het doorvoelen van vastgehouden emoties en het verdiepen van het inzicht en de ruimte die in de sessie ontstaan. En aan de hand hiervan geef ik je aanwijzingen over hoe je de nieuwe persoonlijke ervaringen en hetgeen je hebt ontdekt over jezelf geleidelijk kunt integreren in je dagelijkse leven (sociale omgang, werksituatie en relatie).

Ervaringen van cliënten uit de praktijk

‘Marianne, bedankt voor je liefdevolle begeleiding. Ik ben eindelijk thuis!’

‘Door de Rebalancing sessies ben ik me meer bewust geworden van mijn grenzen. Ik ben mezelf meer gaan voelen en kan hierdoor meer rekening houden met mezelf’.

‘Ik heb tijdens de Rebalancing sessies geleerd om écht te voelen en woorden te geven aan mijn gevoel’.

‘Wat steeds voorop staat, in zowel de gesprekken als de massages, is dat ik aangeef wat ik wil en Marianne mijn tempo volgt’.

‘De begeleidende gesprekken zijn voor mij heel verhelderend en geven me inzicht in mijn problemen en het ontstaan daarvan. Door deze manier van behandelen heb ik het gevoel actief mee te helpen aan mijn herstel en krijg ik uiteindelijk zelf weer controle op de situatie’.

‘Marianne straalt enorm veel rust uit en is echt bij me tijdens de sessies. Dat geeft me veel vertrouwen’.

‘Na een Rebalancing behandeling ga ik een stuk ‘lichter’ en wijzer naar huis en heb weer genoeg aangereikt gekregen om in mijn dagelijkse leven mee verder te gaan. Dat is ook het uiteindelijke doel, dat je weer lekker in je vel komt te zitten en je weer krachtig voelt’.

‘Door de gesprekken die we samen hebben, krijg ik een beter inzicht in mijzelf’.

‘Dank, veel dank voor je veiligheid, wijsheid en de doortastendheid waarmee jij op fijngevoelige manier naar de essentie gaat’!’

‘Via de Rebalancing bij Marianne kom ik meer in contact met mijzelf. Door de sessies leer ik om in het moment bij mijn gevoel te zijn, om te accepteren wat er is en om dit ruimte te geven. Marianne straalt rust en kundigheid uit en kan goed luisteren. Ik voel mij bij haar gehoord en gezien’.

‘Na veel roofbouw op mijn lichaam gepleegd te hebben, was mijn lichaam op. Werken ging niet meer, slapen ging niet meer en er was veel spanning in mijn lijf. In mijn hoofd kon ik het nog lang volhouden, dacht ik, maar mijn lijf zei: “nee”. Ik ben toen op zoek gegaan hoe ik er weer bovenop kon komen. In een tijdschrift las ik over Rebalancing. Meer uit het hoofd komen, las ik. Dit voelde voor mij goed. Ik ben bij Marianne terecht gekomen. Ik heb het vanaf het eerste begin het contact prettig gevonden. Marianne luisterde, vroeg en dacht mee in mijn tempo. Spanning ging uit mijn lijf. Tijdens de behandelingen kwam ik onbewust op inzichten. Door meer naar mijn lichaam te luisteren kan ik me weer ontspannen, slaap ik weer en werk ik weer. Ik ben me meer bewust van de signalen die mijn lijf me verteld en hoe ik in elkaar zit’.