Tarieven

Elke behandelvorm heeft een verschillend tarief.

Voor particulieren (tarieven 2017):

Overige tarieven:

Voor zakelijke opdrachtgevers gelden andere tarieven.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aan bestaande cliënten gemeld. 

Betaling

Bij je eerste bezoek aan de praktijk kun je de factuur contant betalen. Besluit je daarna door te gaan met de behandelingen, dan gaat de betaling verlopen via automatische incasso. Neem daarvoor bij je tweede afspraak de gegevens mee van de bankrekening waarvan je de kosten wil laten afschrijven. Na elke behandeling onderteken je een machtiging en wordt het verschuldigde bedrag van die behandeling binnen 2 tot 4 weken na je bezoek aan de praktijk van je rekening afgeschreven. De factuur ontvangt je direct na de behandeling en kun je zelf doorsturen naar je ziektekostenverzekering. Wanneer je de factuur direct instuurt, zal de bijschrijving van het te vergoeden bedrag door de verzekering vrijwel tegelijkertijd plaatsvinden met het afschrijven van de kosten naar de praktijkrekening. Alle behandelingen worden omschreven als ‘consult natuurgeneeskunde’ conform de afspraken met de beroepsvereniging VNT en verzekeringsmaatschappijen. Voor declaratie via PGB of IRO wordt de omschrijving aangepast.

Beroepsverenigingen en vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten), PRN (Platform Rebalancing Nederland), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
Dat geeft je de zekerheid dat mijn praktijk aan hoge kwaliteitsnormen voldoet en alle informatie tijdens de behandeling vertrouwelijk wordt behandeld.

Niet iedereen verkeert in de positie een persoonlijk therapie- of coachingstraject zelf te kunnen betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk toch financiële middelen te vinden:

Annuleren afspraak

Ben je door welke omstandigheid dan ook niet in staat een gemaakte afspraak na te komen of wil je de afspraak annuleren, neem dan tijdig telefonisch contact met mij op. De afspraak kan kosteloos worden verzet of geannuleerd tot 48 uur ( = 2 werkdagen) voor de gemaakte afspraak. Heb je bijvoorbeeld op donderdag 13.30 uur een afspraak dan kun je deze nog kosteloos verzetten of annuleren tot dinsdagmiddag 13.30 uur. Wanneer de afspraak gepland is na een weekend of feestdag dan heb je nog de mogelijkheid om tot twee werkdagen tevoren kosteloos te annuleren.
Bij annulering binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Ik ben helaas genoodzaakt twee werkdagen aan te houden, omdat uit ervaring blijkt dat de vrijgekomen tijd in mijn agenda niet in kortere tijd is in te vullen.
Ook worden afmeldingen via e-mail niet geaccepteerd.