Rebalancing

Waarom Rebalancing®?

Als kind worden we geboren met een natuurlijke mate van levendigheid, spontaniteit en onbevangenheid. Wanneer we opgroeien leren we die kwaliteiten te leven waarin we gespiegeld en bevestigd worden. Om te overleven passen we ons vanzelf aan de eisen van de omgeving aan. Datgene in ons wat niet bevestigd of gewaardeerd wordt – vaak is dat onze passie, woede of gevoeligheid – houden we in.

Dat inhouden en aanpassen vraagt veel zelfbeheersing en inspanning van lichaam en geest. Op lichamelijk niveau gebeurt dit door bijvoorbeeld het aanspannen van bepaalde spiergroepen of het inhouden en aanpassen van de ademhaling. Deze processen verlopen in de regel onbewust, brengen het lichaam uit zijn natuurlijk evenwicht en kosten veel energie.

Dit kan tot uitdrukking komen in psychische en/of lichamelijke klachten zoals futloosheid, stress, slapeloosheid, hoofdpijn, depressieve gevoelens, onvrede, piekeren of bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten. Ieder lichaam vertelt zo zijn eigen geschiedenis en is daarin uniek.

Rebalancing Je kunt op verschillende manieren met die signalen van het lichaam omgaan.
Herkenbare patronen zijn bijvoorbeeld:

Enkele uitgangspunten van Rebalancing zijn:

Een liefdevolle en meditatieve werkwijze vormt de basis van Rebalancing.

Voor wie?

Als je behoefte hebt aan: Massage

Hoe werkt Rebalancing?

In een Rebalancing lichaamswerk sessie staat met volle aandacht aangeraakt en zo ‘geraakt’ worden centraal. Je leert je te openen voor gevoelens en kwaliteiten die lang verborgen zijn. Dit brengt je weer in contact met je oorspronkelijke kracht en levenslust. Fysieke of psychische problemen zijn voor Rebalancing een ingang naar een dieper en essentiëler niveau van ervaren. Problemen worden niet opgelost op het niveau waarop ze zijn ontstaan, maar veranderen als wij onze innerlijke ruimte leren ervaren.

Rebalancing gebruikt de volgende technieken:

Tijdens mijn behandeling zal ik je begeleiden in het doorleven van het inzicht en de ruimte die in de sessie ontstaan. En aan de hand hiervan geef ik je advies over hoe je de nieuwe persoonlijke ervaringen en hetgeen je hebt ontdekt over jezelf geleidelijk kunt integreren in je dagelijkse leven (sociale omgang, werksituatie en relatie).

Rebalancing behandeling

Een Rebalancing sessie duurt 1 ˝ uur en begint met een inleidend gesprek. De gedachtewisseling uit het gesprek vormen de leidraad voor de sessie. Tijdens de behandeling zal ik me vooral richten op datgene wat het meest actueel is en jou op dat moment het meest bezighoudt.

Voor meer informatie over Rebalancing: www.rebalancing.nl en www.rebalancing-nederland.nl

Rebalancing zelfonderzoek groep

Naast individuele sessies Rebalancing is het nu ook mogelijk deel te nemen aan een zelfonderzoek groep. Het bijzondere daarbij is dat de interactie in de groep zorgt voor een variatie aan invalshoeken van waaruit een issue benaderd kan worden.
We werken volgens een vaste methode die stapsgewijs tot meer inzicht leidt. Je leert onderzoek te doen naar en bewust aanwezig zijn bij je eigen gevoelde ervaring. Per keer kan één deelnemer iets van zichzelf inbrengen waar hij of zij tegen aanloopt in het leven en dat gaan we met elkaar onderzoeken. De andere deelnemers stellen vragen en zijn actief betrokken bij het onderzoek. Ook als je niet de inbrenger bent, zal het zelfonderzoek je verrijken door de herkenning die je daarin tegenkomt.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn zichzelf open te stellen voor zelfonderzoek, invoelend en aandachtig aanwezig te zijn en vertrouwelijk omgaan met hetgeen gedeeld wordt in de groep.

Praktische Informatie

Data: woensdag 24 mei, 31 mei en 7 juni 2017
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 40,- per avond
Deelnemers: min. 4 en max. 6 deelnemers
Aanmelden: via www.tempeliershoeve.nl

Na deze introductie zou ik graag met een vaste groep doorgaan waarbij we 1 x per maand bij elkaar komen.

Kun je niet op één van bovenstaande data maar heb je wel interesse om deel te nemen aan een Rebalancing zelfonderzoek groep, laat het mij dan weten (info@praktijkkaroena.nl). Ik houd je dan op de hoogte wanneer een volgende groep van start gaat.
Het is ook mogelijk om met een eigen groep (vrienden, collega’s) het Rebalancing zelfonderzoek te doen. We stemmen dan een aantal data met elkaar af waarbij ik jullie stapsgewijs begeleid door de methodiek.

Voor meer informatie over Rebalancing: www.rebalancing.nl en www.rebalancing-nederland.nl

(Bron: Rebalancingfolder PRN en SOR)